L'àrea comercial a l'organització de l'empresa.

L'àrea comercial a l'organització de l'empresa.
En quin negoci estem?
Quines són les nostres línies de negoci?
Quins són els nostres mercats?
Que productes comercialitzem?
Qui ens va a comprar?
Qui va a vendre?
Com es va a vendre?
Quant es vendrà?
Que recursos seran necessaris?