Emprenedors-Narcís Monturiol de Figueres

Emprenedors-Narcís Monturiol de Figueres

L'ESTUDIANT HA DE PREGUNTAR-SE :

1- EL QUE M'AGRADA FER, NO NOMÉS EL QUE M'AGRADA ESTUDIAR

2- QUÈ SE´M DÓNA  BÉ I QUIN FUTUR TÉ AQUESTA OPCIÓ